Košarkaška tabla [engl. Backboard] je po internacionalnim standardima u obliku pravougaonika (materijal najčeće drvo ili pleksiglas) i ima dimenzije 1,80m (širina) x 1,05m (visina). Dok je obruč koša prečnika 0,45m. Donja ivica table se nalazi na visini od 2,90m.

Detaljne mere se lepo vide na skici: